Föl

Vi föder upp bara ett fåtal föl varje år ur de bästa stona. Alla våra föl grundregistreras i Tyska Oldenburger förbundet med Chip och DNA.

Vi hanterar våra föl dagligen och lägger stor vikt vid att unghästarna får vara ute och i flock. Vi har ett bra samarbete med bönder som ger oss vallfoder av bästa kvalité och med värden som passar vår verksamhet.