Ungston

Här finns översikt över våra lovande unga ston som sparas för stotest/tävling och/eller eventuell framtida avel. 
Vår avelsideologi är att spara lovande stoföl, dels för att ha ston sparade för avel som säkrar stolinjen och dels för stotest/tävling för meriter och prestation. Vi önskar att avla på de främsta stona som ger avkommor med resultat i sporten och då ser vi det som väsentlig att några ston får bästa förutsättningar som tävlingshästar. 

High Hope: mörk fux född 2014 e. Sezuan – Quaterback – Roadster

               : svart sto född 2016 e. Grand Galazy Win – De Niro – Sandro Hit